1024x768 - CopyrightMorter Sec:

Morter Sec de Ciment Pòrtland M7,5: Morter especialment dissenyat per a les obres de paleta en general, amb una resistència superior als 7.5 N/mm2, també es pot utilitzar per a parets, paviments, revestiments, arrebossats,…

- Sacs de 25 Kg.
- Saques de 1000 Kg.


Telf.: 938060552 Correo: m.torbisco@excavacions-vila-cami.com

Av. Montserrat, 7 - 08711 (Odena) Barcelona