1024x768 - Copyright


Formigó Dosificat:

Per a totes les consistències, àrids i ambients.

D-100 Kgs m3
D-150 Kgs m3
D-175 Kgs m3
D-200 Kgs m3
D-250 Kgs m3
D-300 Kgs m3
D-350 Kgs m3


Formigó en massa:

Per a consistències toves, plàstica i fluida, i ambients I/IIa/IIb. Mida àrid 10/20.

HM-20 N/mm2
HM-25 N/mm2
HM-30 N/mm2
HM-35 N/mm2Formigó Armat:

Per consistències toves, plàstica i fluides i els ambients I,IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IV,Qa,Qb,Qc,H,F,E.

HA-25 N/mm2
HA-30 N/mm2
HA-35 N/mm2
HA-40 N/mm2


Formigó Neteja:

Per consistències toves, plàstica i fluida. Mida àrid 10/20.

H-100
H-150


Telf.: 938060552 Correo: m.torbisco@excavacions-vila-cami.com

Av. Montserrat, 7 - 08711 (Odena) Barcelona